Discover our new Heineken® Flagship Cruise
Vandaag: 10:30 - 21:00 (Laatste entree 18:45)
Go to home page
Nederlands
  • English
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • PortuguĂŞs
Tickets kopen

WelkombijdeHeinekenExperience

Proefhetverhaalvanhetberoemdstebierterwereld

Tickets kopen

Volwassen (18+)

Rooftop_Desktop_1Rooftop_2Rooftop_3

Heineken®Tour+Dakterras

GenietvanonzeHeineken®toureneindigmeteenadembenemenduitzichtoverAmsterdam

clock
Duur
2 uur
beer_3x
Inclusief
3 drankjes
Price
€ 27,50

AudiotourbeschikbaarinhetNederlands

Ontdekhetverhaalvan'swereldsmeestberoemdebierinhetNederlands!Onzewerknemershelpenjegraagmethetdownloadenvandeaudio-touropjetelefoon.Vergeetnietjeeigenkoptelefoonofoortjesmeetenemenomdeaudio-touroptimaaltekunnenerv

Audioguide_Teaser_Desktop