2x1 op dakterras tickets, elke woensdagochtend in juni
Vandaag: 10:30 - 21:00 (Laatste entree 18:45)
Go to home page
Nederlands
 • English
 • Nederlands
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Português
Tickets kopen

Heineken Experience Huisregels

Bezoekers dienen zich tijdens hun verblijf in het gebouw te gedragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot openbare orde, goede zeden en fatsoen, en de hieronder beschreven huisregels, die ook zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Heineken Experience. Bezoekers zijn tevens verplicht de door Heineken Experience medewerkers gegeven orders en instructies strikt op te volgen.

Bezoekers mogen niet of geen:

 • Goederen aanbieden van welke aard dan ook, gratis of tegen betaling, aan derden binnen het complex
 • Opzettelijk het vrije verkeer belemmeren van andere bezoekers of hun zicht op de tentoongestelde items voor langere tijd blokkeren
 • Rondleidingen door het complex geven, tenzij onder leiding van bevoegd personeel of met uitdrukkelijke toestemming van de directie van Heineken Experience
 • Overlast veroorzaken voor andere bezoekers, waaronder -maar niet beperkt tot- het gebruik van mobiele telefoons, mp3-spelers of andere bronnen van geluidsoverlast
 • Huisdieren of andere dieren, inclusief blindengeleidehonden, meenemen in het complex zonder de uitdrukkelijke toestemming van Heineken Experience personeel
 • Roken of drugs gebruiken in het complex
 • In het complex meegebrachte etenswaren of versnaperingen nuttigen, of in het complex verkregen etenswaren of versnaperingen nuttigen anders dan in de daarvoor bestemde ruimten
 • Voorwerpen mee het complex in brengen die door Heineken Experience personeel als gevaarlijk worden beschouwd, zoals wandelstokken, paraplu’s rugzakken of grote tassen; dergelijke items kunnen worden achtergelaten bij de garderobe. Je tassen kunnen gecontroleerd worden door het personeel
 • Overlast veroorzaken voor andere gasten of Heineken Experience personeel als gevolg van het gebruik van alcohol of drugs
 • Gedrag vertonen dat door Heineken Experience-personeel of andere gasten als discriminerend, intimiderend of gewelddadig wordt ervaren
 • Items die toebehoren aan de Heineken Experience of andere gasten beschadigen, vernietigen of stelen

Indien een bezoeker naar het redelijke oordeel van een bevoegde functionaris van Heineken Experience, die duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn, zich op enigerlei wijze in strijd met dergelijke bepalingen, bevelen en/of instructies gedraagt, kan hem/haar de verdere toegang tot het complex worden ontzegd en heeft hij/zij geen recht op restitutie van het toegangsbewijs of vergoeding van eventuele andere gemaakte kosten